Сургалтад хамрагдах
бол энд дарна уу

...
дэлгэрэнгүй

...
дэлгэрэнгүй

...
дэлгэрэнгүй

...
дэлгэрэнгүй

...
дэлгэрэнгүй

...
дэлгэрэнгүй

...
дэлгэрэнгүй

...
дэлгэрэнгүй

...
дэлгэрэнгүй

...
дэлгэрэнгүй

...
дэлгэрэнгүй

Харилцаанд үүссэн зөрчлийг шийдвэрлэхдээ харилцагч тал яагаад намайг ойлгохгүй байна, яагаад миний хүссэнээр хийж өгөхгүй байна гэсэн сэтгэлээр хандвал асуудал огт шийдэгдэхгүй. учир нь...

дэлгэрэнгүй

Харилцагч Байгууллагууд